Vooralsnog is alleen 'Ik ga naar het werk' of 'Ik ga...
Betekenis plotseling opkomende, sterk in...

Oproep jubileumboekje 50 jaar De Klinkert

28-02-2024
De Klinkert viert haar 50-jarig jubileum en dat willen we graag blijvend herinneren met een jubileumboekje. Samen met Heemkundige Kring Broeder Christofoor Oudenbosch gaan we dat maken en hiervoor kunnen we uw hulp gebruiken.

Een 50-jarig jubileum is een echte mijlpaal. Als school maak je al die tijd deel uit van de Oudenbossche gemeenschap. Bijna iedereen kent wel iemand die op deze school heeft gezeten of er nog steeds zit. Het jubileumboek moet een tastbare herinnering worden waarin alle tijdsperiodes aan bod komen. 

Zo zijn we bijvoorbeeld op zoek naar informatie over de school bij het ontstaan van de wijk Velletri begin jaren 70 van de vorige eeuw. Wie weet er meer over de bouw van de school door betonfabriek Basto? Natuurlijk zijn we ook op zoek naar foto's uit de beginperiode. Heeft u herinneringen die in de geschiedenis van de school niet vergeten mogen worden, of staan er schoendozen vol knipsels en foto's op zolder? Kom dan een keer langs met uw materiaal bij het heemhuis 'De Drie Koningen', Markt 30b in Oudenbosch (ingang naast Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum). We kunnen dan samen uw materiaal scannen of uw verhaal delen en wellicht wordt dit gepubliceerd in het jubileumboekje.
Het heemhuis is elke dinsdagmorgen geopend van 9:00u tot 11:00u en elke woensdagmiddag van 14:00u tot 16:00u. Op andere momenten kunt u voor het scannen van materiaal ook op school terecht tijdens schooltijden.
Alvast heel veel dank voor uw hulp!
Het boekje zal in 2025 worden uitgegeven en elk kind van school krijgt automatisch een exemplaar. Voor geïnteresseerden is het boekje straks te koop bij Heemkundige Kring Broeder Christofoor Oudenbosch.