Wat is er heerlijker dan in de herfstvakantie door...
In de betekenis 'elke woensdag' zijn woensdags en 's...
UW KIND AANMELDEN

Hoe kiest u een school?
Om een school te kunnen kiezen, zult u eerst voor uzelf op een rijtje moeten hebben wat u als ouders belangrijk vindt aan een school. Alle ouders hanteren hun eigen criteria, afhankelijk van hun eigen ideeën en opvattingen en hun persoonlijke omstandigheden.

De keuze voor een school is een mix van rationele en emotionele argumenten. Probeer in kaart te brengen welke criteria u wilt laten meewegen bij je schoolkeuze. Daarmee wordt de uiteindelijke keuze vergemakkelijkt.

Aspecten om over na te denken
 • openbaar of aansluitend bij eigen geloof of levensbeschouwing
 • onderwijstype
 • locatie en schoolroute
 • schoolpopulatie: wie zijn de toekomstige vriend(innet)jes van je kind?
 • schoon en goed onderhouden schoolgebouw
 • aandacht voor leer- en gedragsproblemen
 • sociale normen en waarden (pestprotocol)
 • goede sfeer en uitstraling
 • hoe zijn tussenschoolse en naschoolse opvang geregeld
 • schooltijden
 • wat betaal je aan ouderbijdrage
 • aandacht voor cultuur en natuur
 • inzet van moderne leermiddelen als computer en tablet
 • kwaliteit van het onderwijs
 • goede aansluiting met voortgezet onderwijs
 • wat wordt er precies van ouders verwacht
 • gemiddelde groepsgrootte
 • schoolgrootte
 • veel of weinig parttimers (duobanen) voor de klas
 • heeft of krijgt de school te maken met krimp
Onderwijsgids
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geeft elk jaar een onderwijsgids uit met de titel: "De basisschool; gids voor ouders en verzorgers." Hierin staat informatie over rechten, plichten en mogelijkheden binnen het onderwijs.  Deze gids is te downloaden via www.rijksoverheid.nl op de openingspagina van het thema 'Basisonderwijs' bij 'Onderwijs en wetenschap'.