De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
23september2020
Veel mensen hebben geleerd dat er voor het voegwoord...
COMMUNICATIE

Post via het ouderportaal
Goede communicatie is van belang, daarom maken we zowel op de peuterspeelzaal als op de basisschool gebruik van het ouderportaal van BasisOnline. Elke ouder heeft een eigen account hierbij en wij kunnen op een snelle gebruiksvriendelijke manier u informeren. 

Voor ouders zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van deze service.
Als ouder bent u echter zelf wel verantwoordelijk dat uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer up-to-date is.