Ik betreur deze fout is juist. Betreuren betekent...
10oktober2018
Ontvangst is een de-woord. Als er voor een de-woord...

SCHOOLKALENDER

Schoolkalender 2018-2019
Ieder schooljaar geeft De Klinkert aan het begin van het schooljaar een schoolkalender uit. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting: de Bukehof en de Schittering. In onderstaande tabel kunt u de gewenste maand kiezen.

2018 20201918
    januari
  februari
  maart
  april
  mei
  juni
juli juli
augustus augustus
september  
 oktober  
 november  
 december  

De schoolkalender is een grafisch product van Lips Productions.