Zowel in de blakende zon als in de blakerende zon is...
Kiwanis Club Roosendaal organiseert op zaterdag 30...

SCHOOLKALENDER

Schoolkalender 2017-2018
Ieder schooljaar geeft De Klinkert aan het begin van het schooljaar een schoolkalender uit. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting: de Bukehof en de Schittering. In onderstaande tabel kunt u de gewenste maand kiezen.

2017 20201818
    januari
  februari
  maart
  april
  mei
  juni
  juli
augustus  
september  
 oktober  
 november  
 december  

De schoolkalender is een grafisch product van Lips Productions.