24november2019
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de...
Agenda
06december2019
Studiedag team
19december2019
s middags vrij
20december2019
Alle units vrij
23december2019
Kerstvakantie

SCHOOLKALENDER

Schoolkalender 2019-2020
Ieder schooljaar geeft De Klinkert aan het begin van het schooljaar een schoolkalender uit. Hierop kunnen ouders de planning zien van activiteiten, vakanties, studiedagen etc. De planning voor het nieuwe schooljaar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de andere basisscholen van de Borgesiusstichting in de kern Oudenbosch. In onderstaande tabel kunt u de gewenste maand kiezen.

2019 20202018
    januari
  februari
  maart
  april
  mei
  juni
juli juli
augustus augustus
september  
 oktober  
 november  
 december  

De schoolkalender is een grafisch product van Lips Productions.