Het leven van een leerkracht van groep 8 was tot...
Het basisonderwijs wil een vermindering van het...
VAKANTIES EN LESTIJDEN
 
Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. De Klinkert valt onder regio Zuid. Lees hier alles over vakanties op de website van de Rijksoverheid.

Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en lestijden die van toepassing zijn op De Klinkert.

Vakanties 2018-2019
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  15 t/m 19 oktober 2018
 Kerstvakantie  24 december 2018 t/m 4 januari 2019
 Carnavalsvakantie  4 maart  t/m 8 maart 2019
 Meivakantie  22 april t/m 3 mei 2019
 Zomervakantie  8 juli t/m 18 augustus 2019

Lestijden
 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag*
 08.45 - 10.30 les
 10.30 - 10.45  pauze
 10.45 - 12.15  les
 12.15 - 13.30  lunchpauze
 13.30 - 15.30  les
woensdag
 08.45 - 10.30  les
 10.30 - 10.45  pauze
 10.45 - 12.30  les

De schoolbel gaat om 8.40 uur en 13.25 uur, zodat om 8.45 uur en 13.30 uur met de lessen gestart kan worden.

*) De onderbouw (groep 1 t/m 4) is op vrijdagmiddag vrij.