In e-mail is het streepje (vooralsnog) verplicht als...
Het teken & (de 'ampersand') komt vooral voor in...
VAKANTIES EN LESTIJDEN
 
Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. De Klinkert valt onder regio Zuid. Lees hier alles over vakanties op de website van de Rijksoverheid.

Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en lestijden die van toepassing zijn op De Klinkert.

Vakanties 2020-2021
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020
 Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
 Carnavalsvakantie  15 februari t/m 19 februari 2021
 Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021
 Zomervakantie  26 juli t/m 3 september 2021

Vrije dagen 2020-2021
 
Vakantie  Datum
 Borgesiusdag  vrijdag 13 november 2020
 Studiedag team  vrijdag 27 november 2020
 Laatste lesdag 2020  vrijdag 18 december 2020
 Studiedag team  vrijdag 29 januari 2021
 Studiedag team  woensdag 24 februari 2021
 Goede Vrijdag  vrijdag 2 april 2021
 2e Paasdag  maandag 5 april 2021
 Hemelvaartsdag + brugdag   donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 
 2e Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Studiedag team  vrijdag 9 juli 2021

Lestijden 
 
maandag, dinsdag en donderdag 
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 12.15 - 13.30  lunchpauze
 13.30 - 15.30  les
woensdag en vrijdag
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 's middags  vrij

De schoolbel gaat om 8.25 uur en 13.25 uur, zodat om 8.30 uur en 13.30 uur met de lessen kan worden gestart .

Noodrooster

Vanwege de coronacrisis continueren we in het schooljaar 2020-2021 het noodrooster. Vanwege alle onzekerheid omtrent het coronavirus en het feit dat ouders ruim van te voren duidelijkheid willen hebben om hun werk en bso tijdig te kunnen plannen geldt dit rooster vooralsnog tot aan de kerstvakantie.
Mochten de omstandigheden dusdanig veranderen dat het werken met het noodrooster kan worden aangepast, dan informeren we ouders hierover via het ouderportaal.
De MR heeft op 17 juni ingestemd met het continueren van het noodrooster.
 
maandag, dinsdag en donderdag 
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.00 of
 10.45 - 12.30
 les
 12.00 - 12.30 of
 12.30 - 13.00
 lunchpauze
 13.30 - 14.30  les
woensdag en vrijdag
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 's middags  vrij

De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur met de lessen kan worden gestart .