De explosieve toename van het aantal...
VAKANTIES EN LESTIJDEN
 
Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. De Klinkert valt onder regio Zuid. Lees hier alles over vakanties op de website van de Rijksoverheid.

Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en lestijden die van toepassing zijn op De Klinkert.

Vakanties 2020-2021
 
Vakantie  Periode 
 Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020
 Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
 Carnavalsvakantie  15 februari t/m 19 februari 2021
 Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021
 Zomervakantie  26 juli t/m 3 september 2021

Vrije dagen 2020-2021
 
Vrije dag Datum
 Borgesiusdag  vrijdag 13 november 2020
 Studiedag team  vrijdag 27 november 2020
 Laatste lesdag 2020  vrijdag 18 december 2020
 Studiedag team  vrijdag 29 januari 2021
 Studiedag team  woensdag 24 februari 2021
 Studiedag team  woensdag 17 maart 2021
 Goede Vrijdag  vrijdag 2 april 2021
 2e Paasdag   maandag 5 april 2021
 Hemelvaartsdag + brugdag  donderdag 13 en vrijdag 14 mei 2021 
 2e Pinksterdag  maandag 24 mei 2021
 Studiedag team  vrijdag 9 juli 2021

Vakanties 2021-2022
 
Vakantie Periode
 Herfstvakantie  25 t/m 29 oktober 2021
 Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
 Carnavalsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022
 Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
 Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022

Vrije dagen 2021-2022
 
Vrije dag Datum
 Studiedag team   woensdag 29 september 2021
 Borgesiusdag  vrijdag 19 november 2021 
 Studiedag team  woensdag 1 december 2021  
 Studiedag team  maandag 6 december 2021
 Laatste lesdag 2021   vrijdag 24 december 2021
 Studiedag team  woensdag 16 maart 2022
 Goede Vrijdag  vrijdag 15 april 2022
 2e Paasdag  maandag 18 april 2022
 Hemelvaart + brugdag   donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
 2e Pinksterdag  maandag 6 juni 2022
 Studiedag team  vrijdag 8 juli 2022

Lestijden 

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school op school overblijven en samen met de leerkracht lunchen. We hanteren daarbij de volgende tijden:
 
maandag, dinsdag en donderdag 
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 12.15 - 12.45 of
 12.45 - 13.15
 lunchpauze
 13.15 - 14.45  les
woensdag en vrijdag
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 's middags  vrij

De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur met de lessen kan worden gestart .