Het is allebei goed. 'Hij zegde af' is het...
Allen gebruik je om naar personen te verwijzen in...
VAKANTIES EN LESTIJDEN
 
Uw kind krijgt per jaar twaalf weken vakantie, verspreid over het jaar. De meeste vakantieperiodes zijn door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) vastgesteld. De scholen voor basis- en voortgezet onderwijs zijn verplicht zich aan deze data te houden. Voor de overige vakanties geeft het ministerie alleen adviesdata. Scholen zijn niet verplicht deze adviesdata te volgen. Samen met scholen uit de regio worden hierover afspraken gemaakt.
Om de vakantiedrukte te spreiden, is er een vakantiespreiding ingesteld in regio's. De Klinkert valt onder regio Zuid. Lees hier alles over vakanties op de website van de Rijksoverheid.

Ieder schooljaar ontvangt elk gezin een schoolkalender. In de schoolkalender staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Hieronder vindt u een overzicht van de vakanties, vrije dagen en lestijden die van toepassing zijn op De Klinkert.

Vakanties 2021-2022
 
Vakantie Periode
 Herfstvakantie  25 t/m 29 oktober 2021
 Kerstvakantie  27 december 2021 t/m 7 januari 2022 
 Carnavalsvakantie  28 februari t/m 4 maart 2022
 Meivakantie  25 april t/m 6 mei 2022
 Zomervakantie  25 juli t/m 2 september 2022

Vrije dagen 2021-2022
 
Vrije dag Datum
 Studiedag team   woensdag 29 september 2021
 Borgesiusdag  vrijdag 19 november 2021 
 Studiedag team  woensdag 1 december 2021  
 Studiedag team  maandag 6 december 2021
 Laatste lesdag 2021   vrijdag 24 december 2021
 Studiedag team  woensdag 16 maart 2022
 Goede Vrijdag  vrijdag 15 april 2022
 2e Paasdag  maandag 18 april 2022
 Hemelvaart + brugdag   donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 
 2e Pinksterdag  maandag 6 juni 2022
 Studiedag team  vrijdag 8 juli 2022

Vakanties 2022-2023
 
Vakantie Periode
 Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022
 Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
 Carnavalsvakantie  20 februari t/m 24 februari 2023
 Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023
 Zomervakantie  17 juli t/m 25 augustus 2023

Vrije dagen 2022-2023
 
Vrije dag Datum
 Studiedag team  vrijdag 21 oktober 2022  
 Studiedag team  dinsdag 6 december 2022
 Laatste lesdag 2021   vrijdag 23 december 2022
 Studiedag team  woensdag 15 maart 2023
 Goede Vrijdag  vrijdag 7 april 2023
 2e Paasdag  maandag 10 april 2023
 Hemelvaart + brugdag   donderdag 18 en vrijdag 19 mei 2023 
 2e Pinksterdag  maandag 29 mei 2023
 Studiedag team  vrijdag 30 juni 2023

Lestijden 

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school op school overblijven en samen met de leerkracht lunchen. We hanteren daarbij de volgende tijden:
 
maandag, dinsdag en donderdag 
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 12.15 - 12.45 of
 12.45 - 13.15
 lunchpauze
 13.15 - 14.45  les
woensdag en vrijdag
 08.30 - 10.30  les
 10.15 - 10.30 of
 10.30 - 10.45 of
 10.45 - 11.00
 pauze
 10.45 - 12.15  les
 's middags  vrij

De schoolbel gaat om 8.25 uur, zodat om 8.30 uur met de lessen kan worden gestart .