Pollen en gluten zijn van oorsprong...
'Dat is opgelegd pandoer' betekent 'dat zal zeker...
AANMELDEN VOOR SCHOOL

En nu naar de basisschool
Kennismaking met nieuwe leerlingen en hun ouders vindt in eerste instantie meestal plaats middels een rondleiding op school. De nieuwe leerlingen en hun ouders worden ontvangen door de directie. U en uw kind worden dan door de school rondgeleid om een indruk van de school te krijgen, kennis te maken met de groepsleerkracht en toekomstige klasgenootjes.
Vervolgens ontvangt u van ons een informatiepakket. Daarin vindt u onder andere een aanmeldformulier. U kunt het aanmeldformulier HIER downloaden.
Na het invullen van het aanmeldformulier ontvangt u uiterlijk binnen 10 weken een schriftelijke bevestiging dat uw kind welkom is. Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een uitnodiging om uw kind een paar keer te laten 'oefenen' op school.
 
Om uw kind goed voor te kunnen bereiden op de eerste schooldag, ontvangt u van ons het boekje 'Welkom op De Klinkert'. Dit boekje is geschreven door Astrid Reijman en tot stand gekomen met onze kleuterleerkrachten. Met dit prentenboekje kunt u uw kind voorbereiden op de eerste schooldag. Hierin kunt u lezen en zien wat we allemaal doen op school en specifiek hoe de dagelijkse routines verlopen op De Klinkert.

Verandering van basisschool
Indien uw kind eerder op een andere school heeft gezeten, ontvangen wij nadat uw kind bij ons op school is ingeschreven van de vorige school een leerlingdossier.
In het leerlingdossier is onder andere opgenomen:
  • het onderwijskundig rapport;
  • gegevens uit het leerlingvolgsysteem;
  • kopie van het schoolrapport;
  • bewijs van uitschrijving van de vorige school;
  • een eventueel handelingsplan.
Met deze gegevens kunnen wij er voor zorgen dat het onderwijs op onze school aansluit bij het onderwijs dat uw kind op de vorige school heeft gekregen.