West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
ONDERWIJSINSPECTIE

Periodiek kwaliteitsonderzoek
De Inspectie van het Onderwijs maakt elk jaar van elke school, vestiging of afdeling een risicoanalyse. Hierbij wordt gekeken naar de onderwerpresultaten (eindexamens, eindtoetsen basisonderwijs e.d.). Ook wordt er een analyse gemaakt van de jaarstukken en eventueel geregistreerde signalen. Indien deze eerste risicoanalyse indicaties van risico's laat zien, worden zo nodig aanvullende gegevens en documenten opgevraagd en vindt een gesprek met het bestuur plaats. Indien naar aanleiding van deze voortgezette analyse blijkt dat er geen reden tot zorg is, kent de inspectie de school 'Basistoezicht' toe. Dit betekent dat er jaarlijks een risicoanalyse plaatsvindt tenzij er plotselinge risico's opdoemen. Dan kan ook eerder een analyse worden opgestart.
 
Op 21 maart 2013 heeft de inspectie onze school bezocht. Het bezoek is afgelegd in het kader van een onderzoek naar kwaliteitsverbetering (OKV).
De inspectie heeft bij dit onderzoek geconstateerd dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school van voldoende niveau is. De inspectie heeft onze school daarom ingedeeld bij scholen met basistoezicht.
 
De rapporten van de inspectie zijn openbaar en te vinden via de Toezichtskaart op de website van de inspectie http://www.onderwijsinspectie.nl/.

Scholen op de kaart
Op de website www.scholenopdekaart.nl geven basisscholen u inzicht in hun resultaten, op basis van onderwerpen die voor elke school hetzelfde zijn. De informatie komt van DUO, de Inspectie van het Onderwijs en van de basisscholen zelf. Open hier het SchoolVenster van basisschool De Klinkert.