Pollen en gluten zijn van oorsprong...
'Dat is opgelegd pandoer' betekent 'dat zal zeker...
ZIEK MELDEN EN VERLOF

Alle afwezigheid (ziekte, verlof, bezoek artsen, etc.) wordt geregistreerd in ons administratiesysteem. Dit wordt regelmatig gecontroleerd door de leerplichtambtenaar van de gemeente Halderberge. Wij verzoeken u om uw kind niet onnodig thuis te houden en afspraken met artsen e.d. zoveel mogelijk te plannen buiten schooltijden.

Ziek melden
Ouders kunnen via het ouderportaal hun kind ziek melden. Iedere dag ziek moet opnieuw gemeld worden. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen tussen 8.00u en 8.30u om uw kind af te melden.

Leerplicht en schoolverzuim
Voor onze school volgen we de Nederlandse leerplichtwet. Dat betekent dat leerlingen vanaf vijf jaar volledig leerplichtig zijn en de school niet meer mogen verzuimen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om verlof aan te vragen. Verlof kan alleen worden toegestaan:
  • wanneer een gezin door het werk van (een van) de ouders alleen op vakantie kan buiten de vastgestelde schoolvakantie en er in dat jaar geen andere vakantie met het gezin mogelijk is;
  • bij een huwelijk, jubileum of begrafenis van naaste familie;
  • voor dokters- of tandartsbezoek;
  • in geval van een medische of sociale indicatie.
Verlofaanvraag
Indien er verlof nodig is voor uw kind, dient u daar een officiële verlofaanvraag voor in te vullen via het ouderportaal. Zodra uw aanvraag is goedgekeurd ontvangt u hiervan schriftelijk een bevestiging. 
Indien het om langdurig of bijzonder verlof gaat, gelden de regels van leerplicht van RBL West-Brabant. In sommige situaties is instemming van de leerplichtambtenaar noodzakelijk. De directie zal dan advies inwinnen of leerplicht verzoeken een besluit te nemen.