Met 903 flessen heeft de actie voor NSGK op onze...
In bijna 1.000 basisschoolklassen zijn afgelopen...
VAARDIGHEDEN 21ste EEUW

Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs op kennisoverdracht en worden voornamelijk cognitieve prestaties gewaardeerd. De basis van het huidige onderwijs is op orde, maar zal sterker op veranderingen moeten inspelen.
Taal en rekenen blijft in de toekomst voor alle leerlingen essentieel. Echter streven we op De Klinkert naar een methodiek waarin interesses en talenten worden ontwikkeld en eigen kennis wordt geconstrueerd.
Daarnaast is het belangrijk dat er meer aandacht is voor het gebruik ervan in de praktijk, zoals omgaan met geld of het schrijven van een brief. Voorbeelden van deze (21e eeuwse) vaardigheden zijn: samenwerken, communiceren, planmatig werken, ICT-geletterdheid, onderzoeken, problemen oplossen en analyseren.
Vanuit onze visie moet het onderwijsaanbod gebaseerd zijn op de hogere niveaus van de taxonomie van Bloom (Analyse, Evaluatie, Creatie), om deze 21e eeuwse vaardigheden te ontwikkelen bij het kind. Gefragmenteerde lessen worden vervangen in vakoverstijgende projecten waarin kinderen actief (samen)leren. Op deze manier zijn ze betrokken bij hun eigen leerproces, heeft het betekenis en worden vaardigheden als samenwerken en communiceren ontwikkeld.
 
Wij zien het als onze taak om kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige volwassenen die behalve vaardig ook waardig en aardig zijn, voor zichzelf en voor hun omgeving. Het kind staat daarom centraal. Er zal altijd gekeken worden naar wie het kind als individu is, wie het wil zijn en wat het nodig heeft om zijn/haar eigen identiteit te ontwikkelen.
Naast de verwerving van vaardigheden zullen daarom ook de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen Ún maatschappelijke en sociale vaardigheden een prominentere plek krijgen in het Oudenbossche onderwijs. Leerlingen moeten zich kunnen ontplooien, kennis hebben van de samenleving waarin ze leven en weten hoe ze daaraan kunnen bijdragen.
 
Op De Klinkert zal er gepersonaliseerd geleerd worden, om ieder kind te kunnen bieden wat het nodig heeft. Er wordt gevarieerd onderwijs aangeboden, waarbij leerprocessen worden afgestemd op basis van persoonlijkheid en competenties om tot het beste eindresultaat te komen.