West-Brabantse basisscholen luiden de noodklok over...
Agenda
10september2019
juf Denise jarig
11september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
Loterij Jantje Beton
12september2019
juf Rajae jarig
VAARDIGHEDEN 21ste EEUW

Binnen de school wordt gewerkt aan het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden middels STEAM en onderzoekend leren.

We hebben er op De Klinkert voor gekozen om de 21e eeuwse vaardigheden tegelijkertijd vanuit zowel de onderbouw als de bovenbouw te integreren in het curriculum van het onderwijs.
In de onderbouw is vanaf het schooljaar 2017-2018 een STEAM-traject gestart.

STEAM staat voor Science, Technologie, Engineering, Arts & Math. Vanuit een thema dat dicht bij de belevingswereld van de kinderen ligt, worden technische, technologische en kunstzinnige vaardigheden verbonden aan taal en rekenen. Dit gebeurt vanuit de didactiek van onderzoeken en ontwerpen. Het 'denken' wordt hierbij direct gekoppeld aan het 'doen' middels hands-on activiteiten. Zo blijft de kennis beter beklijfd en leren ze betekenisvol.
De kinderen worden uitgedaagd zelfverantwoordelijk te worden ten aanzien van hun leerproces, dat ze leren door fouten te maken en opnieuw te proberen en dat ze veel kunnen leren van elkaar. We stimuleren ze problemen eerst zelf of samen op te lossen en creatief te zijn in het bedenken van nieuwe producten en toepassingen.
De komende schooljaren zal gebruikt worden om STEAM gefaseerd in de hogere groepen te integreren in het onderwijs.

Vanaf de bovenbouw wordt gestart met een traject rondom onderzoekend leren dat is opgezet in samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). De leerkracht van groep 8 doet onderzoek naar differentiatiemogelijkheden bij onderzoekend leren en ontwikkelt materiaal dat hierbij ingezet kan worden. In de gehele bovenbouw wordt op vrijdagmiddag aan zaakvakonderwijs gewerkt. De eerste invoering van onderzoekend leren zal hierin zichtbaar worden.  Uiteindelijk zal deze manier van werken naar de onderbouw toe doorgetrokken worden.
Interessante sites rondom STEAM en onderzoekend leren van onze samenwerkingspartners:

http://sinelab.nl/
http://www.wetenschapsknooppuntzh.nl/