Denk je aan scheiden? Wil je weten wat dit voor jou...

Gelezen in BN De Stem: Kind beweegt slechter.

20-04-2018
Basisschoolleerlingen zijn in tien jaar tijd veel minder goed gaan gymen. Ze scoren zwak op hardlooptesten, springen niet ver genoeg en gooien en vangen een bal drastisch slechter dan in 2006.

Onderwijsinspectie: een bal vangen is vaak al te moeilijk


Op scholen waar opgeleide gymleerkrachten lesgeven, bewegen leerlingen beter. Ook gymmen buiten schooltijd helpt mee, zoals hier bij gymnastiekvereniging HGV. FRANS NIKKELS
Op scholen waar opgeleide gymleerkrachten lesgeven, bewegen leerlingen beter. Ook gymmen buiten schooltijd helpt mee, zoals hier bij gymnastiekvereniging HGV. FRANS NIKKELS

Basisschoolleerlingen zijn in tien jaar tijd veel minder goed gaan gymen. Ze scoren zwak op hardlooptesten, springen niet ver genoeg en gooien en vangen een bal drastisch slechter dan in 2006.

ELLEN VAN GAALEN

Dat blijkt uit een representatieve steekproef onder leerlingen die de Onderwijsinspectie in 2016 heeft laten uitvoeren en waarvan de uitkomsten nu bekend zijn.

Groep 8-leerlingen moesten specifieke gymoefeningen doen om te laten zien wat ze kunnen. De prestaties van bijna 2.000 leerlingen op 69 basisscholen en ruim 500 scholieren op 20 locaties voor speciaal basisonderwijs (sbo) zijn vergeleken met die van tien jaar daarvoor. Omdat niet precies dezelfde gymoefeningen in 2006 zijn gedaan, hebben onderzoekers ook gekeken hoe kinderen scoren ten opzichte van wat mag worden verwacht.

Wat blijkt? De basisschoolleerlingen zijn minder behendig dan toen. Ze vinden het moeilijker een bal te gooien en vangen. De groep 8'ers moesten vanaf verschillende afstanden een bal tegen een muur gooien en weer vangen. 18 procent van de leerlingen op basisscholen en 33 procent op sbo-scholen ving geen enkele terugstuiterende bal. Ook het slingeren aan een touw en landen met een halve draai blijkt problematisch. Dat afspringen lukt veel leerlingen niet. En als de groep 8'ers over een instabiele bank - die met n kant in de ringen hangt - omhoog en naar beneden moeten lopen, lukt dat bij het gros niet zonder zich vast te houden. Ook lukt het veel leerlingen niet binnen de gestelde vier seconden, omdat ze te langzaam lopen.

Bij de oefeningen waarin de groep 8'ers niet per se slechter zijn geworden, zijn ze in al die tijd k geen millimeter vooruitgegaan. Bij een 10x5-meterloop bijvoorbeeld, waarbij de leerlingen heen en weer moesten sprinten tussen pionnen die vijf meter uit elkaar stonden, presteerde meer dan 80 procent van de leerlingen laag.

De onderzoekers stellen dat bewegen goed is voor de fitheid en de motorische ontwikkeling van de kinderen. Ze zien dat de basisschool kan helpen om leerlingen beter te laten bewegen. ,,12 procent van de verschillen in hoe goed kinderen bewegen is te verklaren door verschillen tussen scholen. Die hebben dus invloed op de prestaties'', constateert Marleen van der Lubbe, programmamanager bij de Onderwijsinspectie. Op de scholen waar opgeleide gymleerkrachten de lessen geven, bewegen de leerlingen beter. Er is al langer discussie over hoeveel uren gymles de kinderen moeten krijgen en of scholen vakleerkrachten moeten aannemen.

Tegelijkertijd spelen de achtergronden van de kinderen zelf een grote rol. Leerlingen met een hoog BMI (gewicht op basis van lengte) scoren slechter bij veel gymoefeningen. Jongens doen het bijna altijd beter. Alleen bij balanceren (tien seconden op n been staan, over een lijn op de vloer lopen) lopen de meiden voorop. Het helpt als een kind sporten leuk vindt en denkt dat het er goed in is.

Zorgelijk

De PO-Raad, sectororganisatie van de basisscholen, noemt de resultaten zorgelijk en denkt dat basisscholen kinderen kunnen helpen beter te bewegen. ,,Kinderen zijn 3.000 uur per jaar wakker en daarvan zitten ze er 1.000 op school. Serieus investeren in de gezondheid van kinderen betekent dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen'', stelt voorzitter Rinda den Besten. Basisscholen kunnen kinderen stimuleren om ook meer te bewegen buiten de gymles om, bijvoorbeeld tijdens de rekenles of op het schoolplein. Ook willen ze nog steeds meer uren gymles per week gaan geven.