12januari2020
De nieuwsbrief van Kindcentrum De Klinkert...
Juist is: 'Een toost op het nieuwe jaar!'

Taaltip: in beslag nemen / inbeslagnemen.

08-11-2019
De juiste schrijfwijze is in beslag nemen. Ook de vervoegde vormen worden in drie losse woorden geschreven: in beslag neemt, nam in beslag, in beslag genomen, enz.

Vaste combinaties van een werkwoord met een voorzetsel plus zelfstandig naamwoord worden meestal los geschreven: in stand houden, onder curatele stellen, ten laste leggenin beslag nemen, enz. De spaties blijven ook staan als het voltooid deelwoord bijvoeglijk of als zelfstandig naamwoord wordt gebruikt: de in beslag genomen goederen, het in beslag genomene, een in vrijheid gestelde verdachte, het ten laste gelegde.
 
Wel één woord zijn afleidingen van dit soort combinaties zoals inbeslagneming (of inbeslagname), instandhouding en tenlastelegging.