Wij raden beide aan: 'De directeur en het bestuur...
Zowel met vakantie als op vakantie is juist.
HET ONDERWIJS

Jaarplan
Op De Klinkert werken we met jaarplannen. Daarin worden nieuwe of bestaande (onderwijs)ontwikkelingen op school beschreven die het komende schooljaar extra aandacht krijgen. In het schooljaar 2017-2018 is er onder meer aandacht voor:
  • Kennisuitbreiding en vergroting van vaardigheden bij leerkrachten groep 1/2 voor W&T-onderwijs (STEAM) aan het jonge kind;
  • implementatie van Wereld in Getallen als nieuwe rekenmethode in de groepen 5 en 6;
  • ontwikkeling van ondernemende vaardigheden middels de opstart van een schoolpleinwinkel;
  • oriëntatie op een vernieuwd onderwijsconcept waarbij de afstemming op de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen centraal staat;
  • het implementeren van Engels vanaf groep 1.
Continu in beweging
De Klinkert is voortdurend in ontwikkeling. Jaarlijks worden er nieuwe zaken ontwikkeld die leiden tot kwalitatief beter onderwijs. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk kinderen te kunnen voorzien in hun onderwijsbehoeften. Naast het reguliere onderwijsaanbod is er een aantal zaken waar wij ons mee profileren:
  • Taalstimuleringsprogramma voor taalzwakke 3-jarige peuters en 4-jarige kleuters;
  • plusklas voor hoogbegaafde kinderen met begeleiding door gecertificeerde Talentvaardigtrainers;
  • leesspecialist voor kinderen met dyslexie;
  • gedragsspecialist voor begeleiding van kinderen met gedragsproblematiek;
  • werken met tablets waardoor kinderen op hun eigen niveau kunnen werken.