Werk ze, in twee woorden, is juist. Het is een...
Nu het RIVM versoepelingen heeft aangekondigd willen...
 
Welkom op de website van kindcentrum
De Klinkert Oudenbosch - Halderberge 

 

CORONACRISIS
 
Sinds maandagmorgen 16 maart zijn alle scholen in Nederland gesloten. Het kabinet heeft 21 april jl. bekend gemaakt dat basisscholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk open gaan. Hiervoor hebben wij een plan van aanpak 'Weer naar school' opgesteld. 

Voorzorgsmaatregelen in onze school

Voorzorgsmaatregelen van onze school voor ouders

Tijdens de crisisperiode van het COVID-19 virus (Corona) heeft het team een visie ontwikkeld om onderwijs op afstand te organiseren. Hiertoe is een kerndocument opgesteld.  
 
Op deze website vindt u onder de oranje knop LEERLINGEN relevante informatie per unit, zoals weektaken, oefenwerk en nuttige links.

Tijdens de coronacrisis bent u zelf primair verantwoordelijk voor de opvang van uw kind. De opvang die wij als school verzorgen is alleen bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepsgroepen en echt geen andere oplossing hebben. Dit conform het beleid van de Rijksoverheid. 
De contactpersoon voor de noodopvang is Denise. Zij is te bereiken via d.schouwenaars@borgesius.net  
Vanaf 11 mei is ook de kinderopvang en buitenschoolse opvang en onze peuteropvang Hummelhonk weer operationeel.

Denk aan elkaar en let op elkaar in deze zorgelijke periode. Overtref jezelf!

Bekijk HIER de maatregelen voor het onderwijs en kinderopvang.

Met vriendelijke groet,
Team De Klinkert
 

 
Op deze website willen we u een beeld geven van onze school.

Basisschool De Klinkert is een school waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag.

Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun gemak moeten voelen op school. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Wij bieden een prettige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

Er zijn op dit moment circa 285 leerlingen en 20 medewerkers aan de school verbonden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de kern Oudenbosch in de gemeente Halderberge. De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd schoolgebouw, waarin ook Hummelhonk (peuteropvang), De Dwergjes (BSO) en het Kunstencollectief (muzieklessen) zijn gevestigd.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en nieuwsgierig geworden door het lezen van de informatie op onze website, dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer onze school 'in bedrijf' is.

Team De Klinkert
 
 
 
Borgesiusstichting 
Links
Hartelijk Halderberge