De basisscholen en de kinderopvangcentra blijven...
Zowel GGD's als GGD'en is juist. Dat is wel...
 
Welkom op de website van kindcentrum
De Klinkert Oudenbosch - Halderberge 

 
 

CORONACRISIS
 
Vanaf woensdag 16 december 2020 zijn opnieuw alle scholen in Nederland gesloten vanwege het COVID-19 virus (Corona). Ook de peuteropvang is in deze periode gesloten.
 
Voor een crisisperiode als deze heeft ons team een visie ontwikkeld om onderwijs op afstand te organiseren. Hiertoe is dit kerndocument opgesteld. 

Het kabinet vindt het belangrijk dat kinderopvang beschikbaar blijft voor ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen.
Bekijk HIER de poster van de rijksoverheid over de kinderopvang per 14 december.
Lees HIER op de website van de de rijksoverheid hoe de noodopvang wordt georganiseerd.
Bekijk HIER het overzicht met cruciale beroepen.
 
Voor noodopvang tijdens schooltijden neemt u contact op met 
Denise van basisschool De Klinkert via d.schouwenaars@borgesius.net.
Voor noodopvang buiten schooltijden neemt u contact op met 
Jany van kinderopvang de Dwergjes via bsodeklinkert@dedwergjes.eu

Houd u aan de vastgestelde maatregelen, want alleen samen krijgen we corona onder controle.
Overtref jezelf!

Met vriendelijke groet,
Team De Klinkert


 

 
Op deze website willen we u een beeld geven van onze school.

Basisschool De Klinkert is een school waar, met een betrokken team in een plezierige sfeer, wordt gewerkt aan uitdagend onderwijs. Er is ruime aandacht voor de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen en schrijven. We willen onze leerlingen niet alleen iets leren, maar we stimuleren bij hen ook de ontwikkeling van zelfkennis, zelfvertrouwen en positief gedrag. Op 10 november 2020 heeft de Inspectie van het onderwijs het predicaat GOED aan De Klinkert toegekend.

Wij gaan er van uit dat kinderen zich op hun gemak moeten voelen op school. Een kind dat zich thuis voelt is in staat om zijn talent en aanleg te ontplooien. Wij bieden een prettige en gestructureerde omgeving waar ieder kind doelgericht aan zijn eigen ontwikkeling kan werken en zich hiervoor verantwoordelijk voelt.

Er zijn op dit moment circa 285 leerlingen en 20 medewerkers aan de school verbonden. De leerlingen zijn voornamelijk afkomstig uit de kern Oudenbosch in de gemeente Halderberge. De school is gehuisvest in een goed geoutilleerd schoolgebouw, waarin ook Hummelhonk (peuteropvang), De Dwergjes (BSO) en het Kunstencollectief (muzieklessen) zijn gevestigd.

Bent u op zoek naar een school voor uw kind(eren) en nieuwsgierig geworden door het lezen van de informatie op onze website, dan nodigen wij u van harte uit voor een oriënterend gesprek en een rondleiding op school. Dat plannen we bij voorkeur onder schooltijd, zodat u de sfeer kunt proeven wanneer onze school 'in bedrijf' is.

Team De Klinkert
 
 
 
Borgesiusstichting 
Links
Hartelijk Halderberge